« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

БЕЗЗАПЕРЕЧНЕ ПРАВО ДЕРЖНАГЛЯДУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

БЕЗЗАПЕРЕЧНЕ ПРАВО ДЕРЖНАГЛЯДУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні звернувся до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо необхідності здійснення державного нагляду у сфері охорони праці.

Варто зазначити, що постановою Кабмі­ну від 13 березня 2022 року № 303 на період воєнного стану припинено проведення планових та позапланових заходів держав­ного нагляду (контролю) і державного рин­кового нагляду, дозволено проведення ви­ключно позапланових заходів в окремих сферах та за певних умов. Такий жорсткий мораторій може призвести до вкрай нега­тивних наслідків, особливо у сферах охоро­ни та гігієни праці, промислової безпеки, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, здійснення державного гірничого нагляду.

Незважаючи на введення воєнного ста­ну, на значній території України, де не ве­дуться бойові дії, суб’єкти господарювання працюють у звичайному режимі, безпечні­ші регіони приймають релоковані підпри­ємства. В областях, де тривають або трива­ли активні бойові дії, постійно проводить­ся небезпечна та важка робота з ліквідації їх наслідків. При цьому щодня на підпри­ємствах, в установах та організаціях краї­ни працівники отримують травми та ги­нуть під час виконання посадових обов’язків. Сотнями осіб щороку обчислю­ється кількість загиблих, тисячами – кіль­кість потерпілих від нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом.

Нині в Україні триває повномасштабна війна, проте попри складну безпекову си­туацію, працівники різних галузей еконо­міки, зокрема суб’єктів господарювання, віднесених до об’єктів критичної інфра­структури, ризикуючи життям, виконують свої трудові обов’язки. На жаль, до нещас­них випадків, які сталися з працівниками в процесі здійснення діяльності суб’єктами господарювання, щодоби дода­ються випадки травмування та загибелі працівників унаслідок бойових дій.

Водночас ріст виробничого травматиз­му призводить до збільшення видатків ро­ботодавців, Фонду соціального страхуван­ня України, розбалансування їх бюджетів та економіки країни в цілому. Крім цього, реалії сьогодення спричинили радикальні зміни у нормативно-правовій базі. До при­кладу, в березні 2022 року набрав чинності Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», яким тимчасово призупинено дію низки трудо­вих норм та звужено гарантовані права працівників, зокрема щодо безпеки праці. 25 березня 2022 року набрала чинності по­станова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2022 року № 357 «Деякі питання ви­конання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, меха­нізмів, устаткування підвищеної небезпе­ки на період дії воєнного стану», положен­ня якої спрямовані на спрощення порядку видачі дозволів в умовах воєнного стану й переведення виконання окремих видів ро­біт та експлуатації обладнання підвище­ної небезпеки на декларативний принцип, що також не гарантує забезпечення прав працівників на безпечні умови праці, осо­бливо на релокованих підприємствах.

Зважаючи на те, що одним з основних принципів державної політики у сфері охо­рони праці є пріоритет життя і здоров’я працівників, СПО профспілок пропонує надати доручення Міністерству економіки України розробити проєкт постанови Кабі­нету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303», яким у пункті 2 цієї постанови слова «соці­альну значущість» доповнити словами: «у сферах охорони праці, промислової безпе­ки, гігієни праці, поводження з вибухови­ми матеріалами промислового призначен­ня, здійснення державного гірничого на­гляду».

Конституція України проголошує люди­ну, її життя і здоров’я найвищою соціаль­ною цінністю, питання безпеки праці, збе­реження життя і здоров’я працівників, їх належного соціального захисту є надваж­ливими та домінуючими у політиці держа­ви.

ВЛ. ІНФ.

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

18 квітня у Федерації профспілок Вінницької області за участю об­ласного Управління Державної служби України з питань праці відбувся вебінар на тему «Про особливості регулювання трудо­вих відносин в умовах воєнного стану».

Учасниками заходу були пред­ставники профспілкових організа­цій та роботодавців Вінницької об­ласті, які мали змогу долучитися до вебінару в режимі відеоконференції Zoom .

Відкриваючи вебінар, голова ФПО Микола Колесник повідомив про набрання чинності Закону України «Про особливості регулю­вання трудових відносин в умовах воєнного стану», відповідно до якого змінено трудові відносини в частині оформлення та звільнен­ня працівників, зміни істотних умов праці та відпусток, обліку робочого часу та графіка роботи тощо.

Під час обговорення виступили начальник Управління Держпра­ці у Вінницькій області Володи­мир Марунько з інформацією «Здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю в умовах воєнного ста­ну», а також головний правовий інспектор праці апарату ФПО Ва­дим Шевчук.

Наприкінці вебінару модерато­ри відповіли на запитання проф­спілкового активу області.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ЯК ЗАКАРПАТСЬКІ ШКОЛЯРІ БАЧАТЬ БЕЗПЕЧНУ ПРАЦЮ

У Закарпатті підбили підсум­ки першого регіонального етапу Всеукраїнського кон­курсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей – 2022». Але проведення фі­нального туру та нагороджен­ня переможців переноситься до закінчення воєнного стану.

Попри складну ситуацію, що склала­ся у державі, школярі Закарпатського краю доволі активно підтримали ініціативу проведення регіонального ета­пу конкурсу. Цього року на адресу Управління Держпраці у Закарпатті надійшло 112 робіт. Днями на засіданні організаційного комітету члени журі виз­начили переможців регіонального туру.

За повідомленням Держпраці, цього року за активність, якісний та креативний підхід до виконання малюнків члени журі відзначили вихованців навчальних закладів Хустського, Ужгородського та Мукачівського районів. Переможці зго­дом отримають нагороди, а пізніше їхні роботи братимуть участь у другому всеукраїнському етапі.

ЗА ІН. ДЕРЖПРАЦІ

 

 

30.04.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання