« на головну 13.04.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1098)
18
Березень
 
Інтерв’ю
 
Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?

Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ ПОТРЕБУЄ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ

УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ ПОТРЕБУЄ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ

12 листопада від­булася робоча зустріч керів­ництва Федера­ції профспілок України, галузевих профспі­лок виробничої сфери з віце- прем’єр-міністром України – міністром з питань стратегіч­них галузей промисловості України Олегом Уруським.

З профспілкової сторони у дис­кусії взяли участь Голова ФПУ Григорій Осовий, заступник Го­лови ФПУ Олександр Шубін, ке­рівники профспілок авіабудівни­ків, машинобудівників та прила­добудівників, працівників судно­будування, хімічних та нафтохі­мічних галузей промисловості, радіоелектроніки та машинобу­дування, металургійної та гірни­чодобувної промисловості, авто­мобільного та сільськогосподар­ського машинобудування, а та­кож Об’єднання профспілок Хар­ківської області.

Олег Уруський розповів учас­никам заходу про хід становлен­ня новоствореного Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, кроками, що здій­снюються в напрямі реформуван­ня оборонної промисловості кра­їни, стимулювання виробництва та захисту вітчизняного виробни­ка. Також він поінформував про нормативно-правові акти, які під­готовлені до розгляду на засідан­ні Уряду й над якими сьогодні працює міністерство.

Віце-прем’єр-міністр зазначив, що Мінстратегпром є партнером профспілок і зацікавлений у плідній співпраці задля соціаль­но-економічного розвитку краї­ни. Він також висловив глибоке переконання, що Україна має бути міцною, промислово розви­неною країною, де потужними є як державний, так і приватний сектори економіки.

Представники галузевих профспілок акцентували увагу на необхідності державної під­тримки української промисло­вості в умовах пандемії, а також виведення вітчизняних виробни­ків на конкурентоспроможний рівень.

Як зазначив Григорій Осовий, профспілки зацікавлені у розви­тку та поглибленні соціального діалогу з метою прискорення та підвищення ефективності соці­ально-економічного розвитку України, забезпечення надійного захисту прав та інтересів людей праці. Він підкреслив, що проф­спілки, як і виробничників, тур­бують такі актуальні проблеми, як захист з боку держави інтере­сів вітчизняного виробництва, ве­личезна заборгованість із заро­бітної плати, необхідність здій­снювати громадський контроль над вирішенням важливих соці­ально-економічних питань, у тому числі шляхом більш актив­ного залучення представників профспілок до наглядових рад підприємств.

Зазначених питань на прикла­дах своїх галузей торкнулися й керівники галузевих профспілок виробничої сфери. Серед най­більш важливих та болючих – за­боргованість із зарплати, експан­сія іноземних компаній та ім­портних товарів на ринок Украї­ни, що, в свою чергу, призводить до зменшення обсягів вітчизня­ного виробництва та кількості ро­бочих місць.

Учасники зустрічі дійшли зго­ди щодо необхідності поглиблен­ня подальшої співпраці та домо­вилися проводити періодичні зу­стрічі та наради з нагальних питань.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ,

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ ФПУ

 

 

27.11.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.03.2021 19:41

21.03.2021 19:40

09.03.2021 00:35

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:33

09.03.2021 00:22

24.01.2021 21:07

24.01.2021 21:06

02.01.2021 15:47

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання