« на головну 12.04.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1098)
18
Березень
 
Інтерв’ю
 
Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?

Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

За гідну працю, її належну оплату та безпеку!

За гідну працю, її належну оплату та безпеку!

  Похмурий ранок, вітер і рясний дощ не завадили сотням представни­ків профспілкових організацій, які ви­йшли 1 травня на столичну Європей­ську площу, проде­монструвати свою солідарність з людьми праці як в Україні, так і світі, вимагати від влади й роботодавців до­тримання законних прав працюючих.

С ама назва площі, на якій зі­бралися ті, чия головна місія – ефективний захист консти­туційних, соціально-еконо­мічних і трудових прав пра­цівників, виходячи з європейських со­ціальних стандартів, чітко відповідала змісту виступів на мітингу, що відбув­ся біля Українського дому.

Представники Київської міської ради профспілок, Федерації профспілок Укра­їни, всеукраїнських та столичних галузе­вих профспілкових організацій тримали прапори своїх організацій, транспаранти.

Голова Київської міської ради проф­спілок Валентин Мельник, представ­ник Федерації профспілок України в парламенті, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань соці­альної політики, зайнятості та пенсій­ного забезпечення Сергій Каплін, голо­ва Київської міської організації Проф­спілки працівників освіти і науки Укра­їни Олександр Яцунь, інші учасники мітингу вимагали ухвалення стратегії реформування охорони праці в Україні, збільшення кількості робочих місць, стимулювання молоді до роботи в Україні замість пошуків її за кордоном. Також профспілки очікують, що зміна влади приведе до змін у сфері захисту законних прав громадян на гідну пра­цю, її належну оплату та безпеку, ре­формування системи оплати праці.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 


Велопробіг «За гідну оплату й охорону праці для молоді!»

І ніціатором та організато­ром велопробігу стала Мо­лодіжна рада Об’єднання профспілок Харківської області. Основна мета за­ходу – привернути увагу гро­мадськості до питань гідної оплати й охорони праці для молоді, а також створення велодоріжок та велопарко­вок у м. Харкові.

У велопробігу взяли участь 35 представників мо­лодіжних рад членських ор­ганізацій ОПХО у віці від 18 років до 35 років.

Місцем старту та збору був Центральний парк культури і відпочинку ім. М. Горького – головний парк м. Харкова. У цьому місці бере свій початок одна з найпопулярніших хар­ківських велодоріжок. Після проведення фотосесії учасни­ків велопробігу з вступним ін­структажем і регламентом ви­ступив куратор заходу Михай­ло Пелех. Як і належить, вело­пробігу передувала переклич­ка. Колону учасників супрово­джували члени організації «Вело-Харків» в особі Михайла Пелеха, Володимира Кондика, Артема Дюбіна, а також дві машини патрульної поліції.

Велоколона рушила за маршрутом Парк імені М. Горького – вул. Сумська – Білгородське шосе – Фель­дман Екопарк (с. Лісове). На­прикінці маршруту учасники велопробігу мали змогу ско­ристатися безкоштовною ве­лостоянкою під охороною. Піс­ля екскурсії парком їм надали окрему альтанку, де нагодува­ли гарячою кашею та чаєм. Потім майстер-механік Ігор Борисов продемонстрував майстер-клас із догляду і тер­мінового ремонту велосипеда.

Слід зазначити, що всупе­реч несприятливим погод­ним умовам чимало спілчан прийняли сміливе рішення взяти участь у велопробігу. Окрема вдячність членам Молодіжної ради ОПХО, які продемонстрували корпора­тивний дух і профспілкову солідарність, а головне ще раз довели не тільки свої лі­дерські якості, а й прихиль­ність до командної роботи!

РОМАН АРТЕМЕНКО,

ГОЛОВА МОЛОДІЖНОЇ РАДИ ОПХО

 


Першотравень під парасольками

Сумська обласна рада професій­них спілок разом з обласними га­лузевими профспілковими орга­нізаціями щиро привітали спілчан та гостей міста з Першотравнем – днем вшанування людини праці, солідарності, взаємної підтримки трудівників усього світу!

1 травня відбулася хода централь­ною вулицею міс­та до площі Неза­лежності, де на її учасників очікував святковий концерт та профспілкова каша.

Першотравень був і залишається симво­лом єдності зусиль всіх, хто працелюбни­ми руками і творчим розумом забезпечує матеріальний добро­бут і соціальний за­хист свого народу. У динамічний час сус­пільно-політичних, соціально-економіч­них змін головною за­порукою стабільності в суспільстві є тісна співпраця, партнер­ські, ділові відноси­ни між державою і громадянами, робото­давцями і трудовими колективами.

Особливо важливу захисну роль сьогод­ні мають відігравати профспілки. Всі дер­жавні органи зобов’язані забезпечувати конституційні права громадян на працю, відпочинок і соціаль­ний захист. Вільна, творча праця і адек­ватна винагорода за неї є наріжним каме­нем суспільної злаго­ди і народного добро­буту.

Нещодавно україн­ський народ зробив свій вибір, який все­ляє надію на швидке подолання кризових явищ, тож перед но­вою владою постало завдання щодо вирі­шення найболючі­ших проблем у сфері економіки, фінансів, соціальній сфері. Ми готові до конструк­тивного соціального діалогу та підтримки всіх починань, спря­мованих на благо гро­мадян держави. Вод­ночас очікуємо безу­мовного виконання владою взятих на себе зобов’язань.

СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

13.05.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.03.2021 19:41

21.03.2021 19:40

09.03.2021 00:35

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:33

09.03.2021 00:22

24.01.2021 21:07

24.01.2021 21:06

02.01.2021 15:47

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання