« на головну 26.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

РОБОТА ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ: ЯК ПЛАНУЮТЬ ЗМІНИТИ «ТРУДОВУ КОНСТИТУЦІЮ» УКРАЇНИ

РОБОТА ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМИ: ЯК ПЛАНУЮТЬ ЗМІНИТИ «ТРУДОВУ КОНСТИТУЦІЮ» УКРАЇНИ

Восени правила гри на ринку праці в Україні можуть зміни­тися – законодавці готують до другого читання проект Трудового кодексу України. Як планують змінити трудові правовідносини, з’ясовували журналісти сайту «24».


В арто нагадати, що зміни до тру­дового законодавства нашої держави за останні 8 місяців вносилися вже тричі: 6 грудня минулого року, 22 березня і 6 квітня цього року. Як пояснив у коментарі сайту «24» директор з розвитку сайту пошуку роботи Work.ua, експерт ринку праці Сергій Марченко, найбільш рево­люційною зміною, внесеною в КЗпП за останні роки, стало підвищення з 1 січ­ня 2017 року розміру мінімальної заро­бітної плати з 1600 до 3200 грн.

«Таких істотних змін правил гри на ринку праці не було, мабуть, відтоді, як при ранньому Кучмі дозволили веден­ня підприємницької діяльності. За пів­року середня заробітна плата, яку про­понують роботодавці Work.ua у своїх вакансіях на нашому сайті, збільшила­ся на 15,7% – з 6809 грн у грудні 2016 року до 7880 наприкінці І півріччя 2017- го», – уточнив Сергій Марченко.

Не такою помітною, але значущою для людей передпенсійного віку, за сло­вами фахівця, стала зміна в КЗпП, вне­сена 6 квітня законом № 2005-VIII. Згідно з нею працівників не можна звільняти з роботи при скороченні штатів, якщо їм залишилося менш ніж 3 роки до пенсії.

«Але найбільш масштабними бу­дуть зміни до проекту Трудового ко­дексу України, підготовлені до другого читання і які, швидше за все, будуть проголосовані цієї осені. В них пропо­нується відразу кілька нововведень, які можуть помітно вплинути на ринок праці», – зазначив Сергій Марченко.

НОВОВВЕДЕННЯ «НА НОСІ»

За словами експерта ринку праці, буквально минулого тижня директор з персоналу міжнародної компанії скар­жилася, що згідно з КЗпП вона не може легально скоротити своїм працівникам робочий тиждень і змушена шукати об­хідні шляхи, щоб дати можливість співробітникам у п’ятницю піти з робо­ти о 16.00.

Новий Трудовий кодекс дозволить ско­рочувати робочий час легально, без змен­шення заробітної плати та інших виплат. Також у Кодексі, нарешті, з’явиться нор­ма про те, що можна працювати вдома.

Як зазначив експерт, на Work.ua зараз 4489 актуальних вакансій для віддаленої роботи. Це 4,7% від загальної кількості ва­кансій, і, безумовно, легалізація для цих людей буде дуже доречною.

ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ

Не минулося і без розширення прав роботодавців. Тепер вони на законних підставах отримають можливість за­стосовувати засоби технічного контр­олю над виробництвом: аудіо- та відеоконтроль робочого процесу. Правда, не можна контролювати приховано – спів­робітники повинні бути попереджені про це в обов’язковому порядку, розпо­вів експерт.

Окрім того, розширюється список причин, через які можуть відсторонити від роботи або звільнити.

Зокрема, відсторонення можливе у випадках:

– передбачених колективним чи тру­довим договором;

– на час виконання працівником по­кладених на нього цивільних, держав­них або громадських обов’язків (служ­ба в армії тощо);

– на час законного страйку, якщо працівник бере участь у такому.

Звільнення можливе на підставі:

– незадовільної кваліфікації праців­ника (доводиться атестацією або інши­ми методами);

– втрати працівником права на керу­вання транспортними засобами або ін­ших дозволів, необхідних для виконан­ня обумовленої трудовим договором роботи;

– незадовільного стану здоров’я (в тому числі якщо працівник відмовився від щеплення або медичного огляду);

– втрати працездатності.

ТРОХИ ПРИЄМНОГО

Сергій Марченко наголосив: є чудо­ва новина для всіх найманих працівни­ків – оплачувана відпустка збільшуєть­ся з 24 до 28 днів.

Можна буде двічі на рік повноцінно відпочивати по 2 тижні. А якщо раптом роботодавець затримає зарплату або від­пускні, то йому доведеться виплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.

ПРАВИЛА ПРИЙНЯТТЯ

Зміни до трудового законодавства передбачають також, що роботодавець не має законних підстав вимагати від працівника відомостей про партійну і національну приналежність, похо­дження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законом.

Знання української мови за проектом Трудового кодексу можна вимагати тіль­ки у встановлених законом випадках.

Випробувальний термін за докумен­том повинен становити не більше 3 міся­ців, а для робочих спеціальностей – 1 мі­сяць. Якщо упродовж випробувального терміну роботодавець приймає рішення звільнити співробітника, то має попере­дити про це мінімум за 3 дні.

Не буде підстав для випробувального терміну у випадку прийняття на роботу: неповнолітніх, демобілізованих з вій­ськової служби, переможців конкурсу на вакантну посаду, осіб, для яких це перше після навчання робоче місце, вагітних і матерів дітей у віці до 3 років.


Яніна ТКАЧУК

 

ВІВАТ, АКАДЕМІЯ! ВІВАТ, КРАЇНА ЗНАНЬ ТА МРІЙ!

Світле та радісне свято – День знань відбулось 1 вересня в Україні. Саме цей день має стати для учнів шкіл та студентів вишів вдалим стар­том у велике життя та безкрайній світ нових знань і цікавих відкриттів. Дуже яскраво прохо­дила цьогоріч першовереснева зустріч в Ака­демії праці, соціальних відносин і туризму.

В актовому залі АПСВТ вже від самого ранку було багато студентів, їхніх батьків, представників науково-викла­дацького складу Академії. Цікаво, що серед присутніх було чимало тих, хто представляє цілі династії випус­кників та студентів.

В урочистостях взяли участь заступник Голови Федерації про­фесійних спілок України Володимир Саєнко, ректор АПСВТ Вікторія Буяшенко, викладачі, студенти, першокурсники.

Вітаючи присутніх від імені ФПУ та від себе особисто, Во­лодимир Саєнко зазначив, що щодня кожна людина при­ймає чимало важливих рішень, опиняється перед вибором: робити щось цікаве та корисне для себе та людей або змар­нувати час на дрібниці. «Ви, студенти, зробили важливий та правильний вибір, коли обрали цей навчальний заклад, – підкреслив Володимир Саєнко. – Ви знайдете тут не тіль­ки знання, не тільки місце, де вас навчатимуть. Академія, впевнений, стане вашою другою домівкою».

Також він наголосив, що студенти мають унікальну можли­вість навчатися в такому закладі, тому мають зробити все, щоб отримати максимум знань, які допоможуть їм у житті. «Те, яки­ми ми будемо завтра і через 10, 20, 50 років, чого досягнемо, яку країну збудуємо, залежить від десятків виборів, які ми робимо щодня, – зазначив Володимир Саєнко. – Недостатньо прийняти рішення вчитись, займатись спортом або реформувати економі­ку України. Бо часто найважче не почати, а щодня продовжува­ти це починання. Кожен день потрібно робити новий вибір на користь своєї мети. Згодом з’являється звичка, але ти все одно щодня обираєш: робити щось або ні. Встати рано-вранці чи ні, підготуватись до сесії чи сподіватись на удачу, пробігти 10 кіло­метрів чи 1. Тому кожному сьогоднішньому першокласнику і першокурснику раджу нічого не відкладати на понеділок та за­вжди мати силу й мотивацію щодня робити правильний вибір».

Заступник Голови ФПУ побажав викладачам і студентам на­снаги та успіхів у навчанні, громадському житті, спорті.

Студентів, викладачів, гостей свята привітала й ректор Академії Вікторія Буяшенко: «Ми знаходимось сьогодні у стінах унікаль­ного навчального закладу, який створила найпотужніша громад­ська організація країни – Федерація профспілок України». Ректор АПСВТ наголосила, що День знань – це не просто сторінка в роз­витку освітнього процесу, це свято, що об’єднує усіх, бо знання є основою життя: «Саме знання ми використовуємо для того, щоб досягти певної професійної майстерності, вирішити свої життєві проблеми, і навіть коли ми захоплюємося чимось, в основі будь- якого хобі завжди лежить знання. Тому мені хочеться побажати, щоб ви ці знання використовували насамперед для розвитку власної особистості, свого внутрішнього я, своєї громадянської позиції». Також Вікторія Буяшенко зазначила, що цього навчаль­ного року Академія святкуватиме свій 25-річний ювілей.

Олексій ПЕТРУНЯ

Фото автора

  • ПРЯМА МОВА

Володимир САЄНКО,

заступник Голови Федерації профспілок України:

«24 роки тому Академія взяла на себе обов’язок розбудови профспілкового руху та підвищення соціальних стандартів на най­більш відповідальному етапі – підготовки та становлення кадрів. Вибір на її користь – гарний старт для реалізації майбутніх фахівців».

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання