« на головну 26.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця

ПОЗИЦІЯ ПРОФСПІЛОК – ВЧАСНО ТА ЕФЕКТИВНО РЕАГУВАТИ НА ПОРУШЕННЯ ЗАКОННИХ ПРАВ ЛЮДИНИ ПРАЦІ

ПОЗИЦІЯ ПРОФСПІЛОК – ВЧАСНО ТА ЕФЕКТИВНО РЕАГУВАТИ НА ПОРУШЕННЯ ЗАКОННИХ ПРАВ ЛЮДИНИ ПРАЦІ

Гостра та конструктивна дис­кусія щодо реакції профспілок на спроби погіршити станови­ще працівників, пошуку най­більш ефективних шляхів за­безпечення захисту їх закон­них прав та інтересів відбулась 4 квітня під час наради керів­ників всеукраїнських профспі­лок та профоб’єднань. Учас­ники наради також обговори­ли готовність профспілкових організацій до всеукраїнської та територіальних акцій про­тесту (пікетів).

В ів засідання Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий. У заході також взяли участь перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок, заступник Го­лови ФПУ Олександр Шубін, заступник Го­лови ФПУ Володимир Саєнко, працівники апарату Федерації профспілок України.

Учасники наради насамперед обгово­рили найгостріше на сьогодні питання щодо рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про підвищення тарифів на послуги транспортування та розподі­лу природного газу.

У виступах Григорія Осового, керів­ників всеукраїнських галузевих проф­спілок зазначалось, що ФПУ, її членські організації висловлюють категоричний протест проти ухваленого НКРЕКП рішен­ня «Про встановлення тарифів на послуги транспортування та розподілу природного газу». Лунали різні пропозиції – від прове­дення зустрічі та переговорів з керівни­цтвом НКРЕКП до пікетування цієї уста­нови, а також масових акцій протесту.

Нагадаємо, що 28 березня 2017 року НКРЕКП ухвалила рішення «Про встанов­лення тарифів на послуги транспортування та розподілу природного газу» для газороз­подільних підприємств, яким скасувала свої постанови із «старими» тарифами на ці послуги і встановила «нові» тарифи за но­вою методологією, розраховані на основі приєднаної потужності (при цьому врахо­вано Методику визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затверджену постановою НКРЕКП від 25.02.2016 № 236).

Таке нововведення означає, що з 1 квіт­ня ц.р. українці платитимуть не тільки за газ, який спожили, а й сплачуватимуть за вартість його розподілу незалежно від об­сягу фактичного споживання (іншими сло­вами, за постійну можливість користува­тися газовою трубою). На реалізацію за­значеного рішення прийнято 48 постанов (постанови НКРЕКП від 28.03.2017 № 348– 395). Рішення прийнято НКРЕКП одноосіб­но, без проведення консультацій із соці­альними партнерами, в порушення поло­жень п. 1.9 чинної Генеральної угоди.

Зазначене питання не обговорювалось і в рамках Міжвідомчої робочої групи з опрацювання пропозицій щодо перегляду цін на природний газ, створеної згідно з наказом Мінекономрозвитку від 23.08.2016 № 1396 на виконання п. 6 Протоколу зустрі­чі Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з представниками профспілко­вих організацій, учасниками маршу про­тесту профспілок від 06.07.2016 № 25167/0/1-16.

У зв’язку з прийняттям зазначеного рі­шення ФПУ виступила з відповідною зая­вою (оприлюднена на сайті ФПУ 30.03.2017), а також оперативно направила звернення до голови НКРЕКП Дмитра Вов­ка та першого віце-прем’єр-міністра – мі­ністра економічного розвитку і торгівлі, голови Міжвідомчої робочої групи з опра­цювання пропозицій щодо перегляду цін на природний газ Степана Кубіва стосовно неприпустимості прийняття подібних рі­шень без обговорення із соціальними партнерами та з вимогою терміново про­вести розширене засідання робочої групи за участю представників сторін соціально­го діалогу.

Слід зазначити, що прийняте НКРЕКП рішення схвилювало не лише експертне та профспілкове середовище, громадськість. «Без діалогу з людьми такі рішення не приймаються. Дія зазначеної постанови має бути призупинена! Закликаю Уряд та НКРЕКП знайти узгоджене рішен­ня, яке б передбачало непідвищення тарифів та поширення субсидій на всі види платежів для всіх, хто цього потребує», – прокоментував запровадження абонплати на газ Президент Петро Порошенко (за повідомленням офіційного Ін­тернет-представництва Прези­дента України).

У свою чергу, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 1 квітня зробив заяву про те, що під­вищення ціни на газ є неприпусти­мим. За підрахунками Уряду, оплата за газ для кожного українського громадяни­на збільшиться в середньому від 1,3 до 3 разів (особливо це стосується тих, хто мешкає в багатоквартирних будинках). Прем’єр-міністр України направить НКРЕКП офіційне звернення з вимогою переглянути рішення щодо введення абонплати за газ для населення.

Учасники наради наголосили на необ­хідності виконання вимог, викладених у Заяві ФПУ з приводу рішення НКРЕКП. У разі нехтування цими вимогами ФПУ ра­зом з іншими профоб’єднаннями та гро­мадськими організаціями рішуче висту­пить на захист інтересів спілчан, включа­ючи ініціювання масових акцій протесту.

Під час засідання обговорювалися й інші актуальні питання: «Про відзначення Дня міжнародної солідарності трудящих – 1 Травня» і «Про підсумки та висновки перебування в Києві представників місії глобальних профспілок».

Олексій ПЕТРУНЯ,

спеціально для «ПВ»

Фото автора

(Продовження теми – на стор. 8–9.)

 

КАТЕГОРИЧНИЙ ПРОТЕСТ ПРОТИ РІШЕННЯ НКРЕКП

Заява ФПУ з приводу рішення НКРЕКП про підвищення тарифів на послуги транспортування та розподілу природного газу

Ф едерація профспілок України ви­словлює категоричний протест про­ти ухваленого 28 березня 2017 року рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), «Про встановлення тарифів на по­слуги транспортування та розподілу природ­ного газу».

Грубо нехтуючи положеннями Генеральної угоди, рішеннями Національної тристорон­ньої соціально-економічної ради, доручення­ми Уряду, принципами соціального діалогу, регулятором, без обговорення із соціальними партнерами, за декілька днів до вступу в силу, вчергове ухвалено рішення, що несе за­грозу для добробуту громадян, економічної і соціальної стабільності держави.

Встановлення фіксованої «абонплати» для населення та промисловості за користування газотранспортними та газорозподільними ме­режами, що є стратегічним інфраструктур­ним ресурсом держави, вчергове збільшить вартість енергоносіїв, зведе нанівець всі зу­силля з енергозбереження та диверсифікації енергоносіїв, стане черговим бар’єром соці­ально-економічного оздоровлення України.

Профспілки вимагають:

– негайного скасування прийнятого НКРЕКП рішення та накладення мораторію на підвищення ціни на газ та тарифів на жит­лово-комунальні послуги без проведення на­лежного громадського обговорення та пого­дження із соціальними партнерами;

– притягнення до відповідальності винних посадових осіб НКРЕКП аж до їх звільнення із займаних посад;

– широкого обговорення національної та­рифної політики в парламенті та Уряді із за­лученням громадськості, експертів, сторін соціального діалогу.

У разі нехтування цими вимогами ФПУ ра­зом з іншими профоб’єднаннями і громадськи­ми організаціями рішуче виступить на захист інтересів спілчан, включаючи ініціювання ма­сових акцій протесту.

09.04.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання