« на головну 20.10.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1074)
08
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Культура

Велич співу Анатолія Кочерги

Велич співу Анатолія Кочерги

Коли чуєш Анатолія Кочергу, ро­зумієш, що саме в цю мить у тво­єму житті трапляється щось не­повторне та грандіозне. Зовсім по - іншому сприймаються ніби­то вже добре знайомі пісні й ро­манси, оперні арії. Але алмаз за своєю природою – коштовний ка­мінь, і лише огранка надає міне­ралу справжньої цінності та пере­творює його на витвір мистецтва.

Т ак і спів Анатолія Кочерги. Саме його виконання надає музичним творам унікального, незрівнян­ного звучання, в чому нещодав­но переконались відвідувачі чу­дового концерту «Симфонія романсу» в Жовтневому палаці м. Києва. Виступив ве­ликий маестро під акомпанемент Оркестру народних інструментів Міжнародного цен­тру культури і мистецтв профспілок Украї­ни під керівництвом заслуженого працівни­ка культури України Вікторії Васильєвої.

Порівняно з іншими музичними та куль­турними заходами, що проходять у столиці, квитки на концерт Анатолія Кочерги були не­дорогими. А він є постаттю світового масшта­бу, співав у міланській «Ла Скала», Штатс- опері у Відні, й іще за радянських часів мав понад 160 офіційних запрошень на участь у постановках та виступах від найкращих театрів світу. Недарма його часто порівнюють з Федором Шаляпіним та називають найкра­щим слов’янським басом ХХ, а тепер вже і ХХІ століття.

Велика зала Жовтневого палацу на 2 тис. місць була переповненою, нескінченно лунали овації, захоплені вигуки та квіти, море квітів, ніби всі вони були в цей вечір тут, у цій залі.

Дай Боже Вам, рідний Анатолію Івано­вичу, здоров’я, довголіття та усіх благ! Ви – наша гордість, наш діамант, який з кож­ним своїм виступом відкриває для нас та всього світу все нові й нові грані.

Пишаємося Вами, любимо Вас! Чекає­мо на нові зустрічі!

ОЛЕКСІЙ КОРЕЦЬКИЙ

ФОТО АВТОРА

 

Пленуми теж бувають мистецькими

Відомий педагог Василь Сухомлинський казав: «Мистецтво – це час і простір, в якому живе краса людського духу. Як гімнастика випрямляє тіло, так мисте­цтво випрямляє душу. Пізнаючи цінності мистецтва, людина пізнає людське в лю­дині, підносить себе до прекрасного, пе­реживає насолоду».

У невичерпному джерелі любо­ві до дітей творчий та­лант учителя завжди дивовижно розмаї­тий, багатовимірний і ще­дрий. Він сприяє реалізації державної політики, спря­мованої на зміцнення мо­рального, естетичного, інте­лектуального та духовного потенціалу нації, зміцнення особистості. Фахівців-осві­тян, членів профспілки з Го­рохівщини, які формують і розвивають художньо-есте­тичну культуру підростаю­чого покоління різноманіт­ними видами і жанрами мистецтва, було запрошено на черговий пленум райко­му профспілки, який нещо­давно відбувся у приміщен­ні БДЮТ м. Горохова.

Питання порядку денного було красномовним: «Розви­ток творчих здібностей педа­гогів-спілчан як запорука їх професійного росту в форму­ванні естетичного, духовного розвитку майбутнього Украї­ни». У роботі пленуму взяли участь голови профкомів усіх навчальних закладів району.

Форум розпочала голова райкому профспілки Євгенія Карп’як. До обговорення її ін­формаційного виступу долу­чилися талановиті вчителі- спілчани. Колеги були одно­стайними в тому, що на су­часному етапі розвитку на­шої держави актуальною за­лишається проблема збере­ження й примноження куль­турної спадщини україн­ського народу.

Народне мистецтво спо­конвіку є невід’ємною части­ною національної культури. Сьогодні воно наповнюється аспектами філософсько-есте­тичного звучання, новим змістом краси, духовного по­тенціалу, що відчули присут­ні на пленумі. Освітяни глиб­ше ознайомилися з творчіс­тю спілчан, які працюють у загальноосвітніх і поза­шкільних закладах.

Після почутого й побаче­ного учасники пленуму ви­знали, що педагоги-майстри народного мистецтва Горо­хівщини передають своїм ви­хованцям культурно-про­світницькі традиції, бере­жуть і примножують духо­вні цінності нації, формують творчу особистість образною мовою, природним матеріа­лом, уміють розпізнати, збаг­нути відтінки, пропорції, по­чуття, відтворити красу. А головне, вкладають му­дрість і душу у власні творін­ня і щедро обдаровують свої­ми вміннями дітей.

ГОРОХІВСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ,

ВОЛИНСЬКА ОБЛ.

11.04.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

11.10.2020 22:42

11.10.2020 22:21

04.10.2020 22:28

04.10.2020 22:27

04.10.2020 22:21

04.10.2020 22:10

04.10.2020 22:00

04.10.2020 21:59

29.09.2020 12:43

29.09.2020 12:42

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання