« на головну 06.12.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1133)
25
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЖОЛТ ДУДАШ: «ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ ПРО БЗР ТА ІНСПЕКЦІЮ ПРАЦІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ СТАНДАРТАМ МОП І ЄС, Є КІНЦЕВОЮ МЕТОЮ ПРОЄКТУ»

ЖОЛТ ДУДАШ: «ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ ПРО БЗР ТА ІНСПЕКЦІЮ ПРАЦІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ СТАНДАРТАМ МОП І ЄС, Є КІНЦЕВОЮ МЕТОЮ ПРОЄКТУ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Культура

ШЕДЕВРАЛЬНА ПЛАСТИКА

ШЕДЕВРАЛЬНА ПЛАСТИКА

5 листопада в Киє­ві у Мистецькому Арсеналі відчини­ла свої двері для відвідувачів уні­кальна виставка «Шедеври світової пластики» із при­ватного зібрання відомого колекціо­нера та мецената Ігоря Воронова.

 20 видатних митців, 150 знакових робіт Едгара Дега, Олександра Архипенка, Жана Арпа, Костянтина Бранкузі, Рембрандта Бу­гатті, Поля Гогена, Сальва­дора Далі, Альберто та Діє­го Джакометті, Жака Ліп­шиця, Арістіда Майоля, Генрі Мура, Ханни Орлової, Пабло Пікассо, Огюста Ро­дена, Осипа Цадкіна, Деме­тра Чипаруса – імена, без яких неможливо уявити іс­торію мистецтва.

Експозиція проекту представить розмаїте тло розвитку пластики XX сто­ліття: від постімпресіоніз­му та ардеко до кубізму, від неокласицизму до сюр­реалізму. Це варто побачи­ти на власні очі!

12 листопада виповню­ється 175 років від дня наро­дження Огюста Родена – «першого скульптора сучас­ної епохи». Роботи цього ви­датного митця також мож­на буде побачити в експози­ції виставки.

Виставка «Шедеври сві­тової пластики» також має на меті привернути увагу до нагальних потреб Мис­тецького Арсеналу – провід­ного музейного комплексу, який є об’єктом незаверше­ного будівництва, однак уже понад 5 років втілює в життя найамбітніші куль­турно-мистецькі проекти національного та міжна­родного значення.

Розповідає генеральний директор НКММК «Мис­тецький Арсенал» Наталія Заболотна: «10 років тому військовий завод «Арсенал» перетворився на Мистець­кий Арсенал. Разом із ним з’явилася велика україн­ська мрія про титульний музей країни, як то Метро­політен, Прадо, Ермітаж чи Лувр. В усьому світі фінан­сування створення потуж­них культурних брендів є одним із стратегічних за­вдань держави. Та, на жаль, у нашої країни пріоритети завжди були іншими. П’ять років тому наша команда прийняла рішення не чека­ти, допоки буде збудовано Мистецький Арсенал, а ро­бити все можливе задля того, щоб він жив уже сьо­годні. За цей час завдяки активній роботі, потужним мистецьким проектам нам вдалося створити «музей у свідомості», який наразі відвідало понад 2,5 мільйо­на шанувальників мисте­цтва. Вважаю, що це є най­переконливішим доказом того, що Мистецький Арсе­нал є успішним, потрібним і важливим».

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

 

 ЖИТТЯ ЗАРАДИ ЛЮДЕЙ

 21 листопада виповнюєть­ся 85 років від дня наро­дження відомого проф­спілкового діяча, учасни­ка Великої Вітчизняної ві­йни, ліквідатора аварії на ЧАЕС, заслуже­ного працівника промисловості України Михайла Антоновича Запольського.

Розвідники надр України досі згадують Ми­хайла Запольського як людину, яка рішуче захищала права та інтереси членів профспі­лок, домагалася прийняття необхідних пра­вових документів у вищих інстанціях. Не випадково його було обрано першим президентом Товариства захисту прав споживачів, членом Комітету народно­го контролю, Держплану, Комісії з цін, Комітету з державних премій України.

У трудовій книжці ювіляра – запис про роботу на од­ному підприємстві – Київському комбінаті хімічно­го волокна (1956–1969). Тут він пройшов шлях від слюсаря, начальника зміни, цеху до керівника ка­пронового виробництва, у підпорядкуванні якого було понад 7 тисяч працівників.

Завдяки умінню працювати з людьми, розв’язувати їхні виробничі й соціальні проблеми Михайла Антоно­вича було обрано у 1969 році секретарем парткому під­приємства, а 1970го – головою Українського республі­канського комітету профспілки робітників хімічної, нафтової і газової промисловості. У 1980 році Україн­ська республіканська рада профспілок одностайно об­рала Михайла Запольського секретарем Укрпрофради.

Після перетворення Укрпрофради у Федерацію проф­спілок України Михайло Антонович тривалий час працював у республіканському Фонді соцстраху із тимчасової втрати працездатності. За сумлінну пра­цю Михайла Запольського нагороджено багатьма уря­довими, галузевими та профспілковими нагородами.

Щиро вітаємо шановного Михайла Антоновича з 85річним ювілеєм! Бажаємо міцного здоров’я, ро­динного затишку, нових творчих успіхів!

Олексій ПЕТРУНЯ

14.11.2015ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

26.11.2021 23:15

26.11.2021 23:14

19.11.2021 23:33

19.11.2021 23:32

19.11.2021 23:31

13.11.2021 00:26

13.11.2021 00:25

06.11.2021 00:31

06.11.2021 00:30

06.11.2021 00:00

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання