« на головну 25.04.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1248)
04
Квітень
 
Інтерв’ю
 
ВІКТОРІЯ СІРЕНКО: «КОЖЕН З НАС, ЯК МОЖЕ, ВНОСИТЬ СВІЙ ВНЕСОК, НАБЛИЖАЮЧИ ПЕРЕМОГУ»

ВІКТОРІЯ СІРЕНКО: «КОЖЕН З НАС, ЯК МОЖЕ, ВНОСИТЬ СВІЙ ВНЕСОК, НАБЛИЖАЮЧИ ПЕРЕМОГУ»


РУБРИКИ


Передплата

3 ГРУДНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН, щоро­ку 3 грудня разом із світовою спільнотою Україна відзначає день людей з інвалідністю. А в Резолюції Комісії з прав людини цю дату визначено днем рівних прав і можли­востей.

Ця дата не є святом, вона покликана привернути увагу до проблем людей з інвалідністю, захисту їхніх прав, гідності і бла­гополуччя. У цей день підкреслюється важли­вість надання державної підтримки, створення на­лежного безбар’єрного середовища та сприяння максимальній інтеграції осіб з інвалідністю в сус­пільне життя.

Підвищення якості та до­ступності реабілітацій­них послуг є одним із найважливіших напря­мів державної соціальної політики та завдання для системи соціального захисту, яке забезпечу­ється шляхом реалізації державних та місцевих програм. Актуальність та ефективність цієї ро­боти закріплено у Дер­жавній програмі щодо за­безпечення осіб з інва­лідністю засобами реабі­літації. В умовах повно­масштабної війни Украї­ни з рф, питання надання соціальних гарантій, до­ступності соціальних та реабілітаційних послуг особам з інвалідністю є пріоритетними напряма­ми діяльності облвій­ськадміністрацій, орга­нів соціального захисту і профспілок.

Згідно з Державною про­грамою щодо забезпечен­ня осіб з інвалідністю, у 2023 році такі особи отри­мують в користування допоміжні засоби реабі­літації (протезно-ортопе­дичні вироби, крісла ко­лісні, шведські стінки, інші засоби), їм надають­ся реабілітаційні послу­ги, у т.ч. дітям з інвалід­ністю, громадяни отри­мують фінансову допо­могу.

Виділяються кошти для санаторно-курортного лі­кування осіб з інвалідніс­тю, грошова компенсація замість санаторно-ку­рортного лікування, у тому числі забезпечуєть­ся надання комплексних реабілітаційних послуг через мережу Центрів ре­абілітації на місцях.

Інвалідність – не вирок, тому все залежить не від погляду суспільства на проблему, а від активнос­ті, бажань та можливос­тей самої людини. Цей день акцентує увагу сус­пільства на перевагах, які воно отримує від участі людей з інвалід­ністю у політичному, со­ціальному, економічно­му і культурному житті, а також є нагадуванням людству про його обов’язок виявляти тур­боту і милосердя до най­більш незахищеної час­тини суспільства, – вва­жають у Федерації проф­спілок України та гро­мадських організаціях, що працюють з особами з інвалідністю.

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

24.12.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів
 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання